Parkland Summer Student Show 2018

2018年6月16日
呢一日柏茵音樂義工隊馬不停蹄??上午去完太古做音樂義工探訪, 下午就馬上趕去屯門出席由柏茵音樂基金會主辦嘅Parkland Summer Student Show 2018!???????
明明睇天氣預報話會有雨?但係相當感恩, 活動當日太陽相當猛烈大家都曬到變左黑人??‍♀??‍♂現場嘅音樂氣氛相當濃厚, 我哋呢班音樂義工更出力獻唱幾首充滿積極正面訊息嘅歌??為左表達人生其實可以好美好, 每個學音樂嘅人都可以將你所學到嘅變成祝福!??